Produkter

Kundanpassning är ledordet i vår verksamhet

Östanåsågen producerar ca 55 000 m3 sågad vara, ca 30% tall och 70% gran. Vi sågar trädimensioner upp till 100×250. Detta gör att vi har stora möjligheter att leverera speciallösningar för just ditt ändamål.

Våra produkters huvudsakliga användningsområden är till ytterpaneler, innerpaneler och limträ. Utöver standardsortiment som vi sågar, tillverkar vi en rad olika specialdimensioner i samarbete med våra systerbolag. Vi letar kontinuerligt nya kunder inom nischade segment.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och vår produktion.

Kontakta oss