Om Östanåsågen

Rundvirke Industrier AB förvärvade Östanåsågen AB den 1 september 2016.
Företaget har idag c.a 25 anställda och är lokaliserad i Ovanåkers Kommun, Östanå.