Om Östanåsågen

Vi förädlar din skog lokalt i Voxnadalen

Redan 1895 startade Östanå Ångsåg verksamheten, vilket gör det till ett av de äldsta företagen i Ovanåkers kommun.

Kundanpassning är ledordet i vår verksamhet, vilket innebär att vi letar kundrelationer som önskar lite mer än det vanliga. Vi sågar trädimensioner upp till 100×250 mm. Detta ger oss en bra möjlighet att förse våra kunder med en bred specifikation av specialprodukter som andra inte kan få fram. Med vårt arbetssätt med kundanpassning och kvalitet är vi stolta över att ha kunnat behålla samma kunder i över 60 år.

Rundvirke Industrier

Sedan 1 september 2016 är Östanåsågen en del av Sveriges största specialvirkeskoncernen Rundvirke Industrier. Totalt i koncernen med dotterbolag är vi ca 200 engagerade medarbetare utspridda över större delen av Sverige. Koncernens industrier ligger i Dalarna, Hälsingland och Jämtland där de flesta av oss är placerade. Läs mer om Rundvirke Industrier här.

Rundvirke Industrier

Av den totala produktionen exporteras 70 % till Europa och Nordafrika, resterande 30% säljs till svenska hyvlerier och snickerifabriker.

Idag har Östanåsågen ca 25 anställda och är en viktig del i Rundvirke Industriers verksamhet i Hälsingland. Sedan sågen blev en del av koncernen har den totala verksamheten i Hälsingland vuxit och Östanåsågen har hittat synergier med övriga industrier för att säkerställa en god lönsamhet.

Vår sågade produktion på två-skift är idag ca 55 000 m3 sågad vara, fördelad på 30% furu och 70% gran. Av den totala produktionen exporteras 70 % till Europa och Nordafrika, resterande 30% säljs till svenska hyvlerier och snickerifabriker.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Grunden i Östansåsågens verksamhet är produkter med hög kvalitet och god hållbarhet. Östanåsågen, tillsammans med sina systerbolag, skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Kvalitet & Miljö

Jobba hos oss

Östanåsågen är verksamma inom en bransch som är en av Sveriges nyckelindustrier – skogsindustrin. Det är en högteknologisk bransch med hållbarhet i centrum och som inbringar stora exportintäkter till Sverige.

Lediga tjänster