Vi förädlar skogsråvaran ifrån Voxnadalen

Östanåsågen erbjuder ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror i furu och gran med hög kvalitet, god leveranssäkerhet och högklassig service.

“Östanåsågen har helt rätt placering i Voxnadalen där det finns fin kvalitet av både tall och gran som våra kunder efterfrågar.”

Rundvirke Skog levererar råvaran

Östanåsågen ingår i Sveriges största specialvirkeskoncern, Rundvirke Industrier, som är verksamma från södra Dalarna till norra Jämtland. Vill du ha hjälp med avverkning, skogsvård eller annan skoglig rådgivning? Kontakta våra personliga virkesinköpare på vårt systerbolag Rundvirke Skog.

Rundvirke Skog AB

Pelle Forslund, virkesinköpare Rundvirke Skog

Leif Olsson, virkesinköpare Rundvirke Skog