•  

     

     

  •  

     

     

Norrländsk  gran och fura

Redan 1895 startade Östanå Ångsåg verksamheten, vilket gör det till ett av det äldsta företagen i Ovanåkers kommun.

Kundanpassning är ledordet i vår verksamhet, vilket innebär att vi sågar mot våra kunders beställningar. Vår sågade produktion på två-skift är idag ca 55 000 m3 sågad vara, fördelad på 50% furu och 50% gran. Av den totala produktionen exporteras 70 % till Europa och Nordafrika, resterande 30% säljs till svenska hyvlerier och snickerifabriker.

Med vårt arbetssätt med kundanpassning och kvalitet är vi stolta över att ha kunnat behålla samma kunder i över 60 år. I vårt hyvleri vidareförädlar vi våra sågade trävaror om ca 15 000 m3  per år.