AT-Träkomponent AB tillverkar limmade och fingerskarvade ämnen i block- och L-profil till fönster och dörrar. Dimensioner, kvaliteter och uppbyggnad utformas i nära samarbete med våra kunder.

Vi använder oss av högkvalitativ, senväxt Norrländsk fura som råvara för våra ämnen. En stor del av vår råvara kommer av stamblocksråvara.