Miljö & Kvalitet

Kvalitetssystem

Östanåsågen uppfyller kraven enligt de olika nordiska regeldokumenten för fönsterämnen. Reglerna omfattar bland annat krav på lokaler, utrustning och material samt föreskrifter för tillverkning och kvalitetskontroll.

Miljöpolicy

Östanåsågen har ett etablerat system för återvinning och avfallshantering så att materialet i största möjliga mån kan återvinnas och spill minimeras.